بازی دو تیم دورتموند و موناکو که بازیشان به دلیل انفجار دیشب لغو شده بود با 22 ساعت تعویق از 21:15 دقیقه امشب آغاز شده است.

دورتموند  2                                                     پایان بازی                                        موناکو  3                                       


دقیقه 15 : کارت زرد برای سوکراتیس پاپاستاتوپولوس و پنالتی برای موناکو

دقیقه 16 : فابینیو پنالتی را از دست داد

دقیقه 19 : امباپه گل برای موناکو

دقیقه 34 : بندر G گل برای موناکو

دقیقه 45 : 2 دقیقه وقت اضافه

دقیقه 41 : کارت زرد برای گینتر

دقیقه 46 : کارت زرد برای جمرسون

دقیقه 46 : نوری شاهین به جای بندر وارد میدان شد

دقیقه 57 : دمبله گل برای دورتموند

دقیقه 59 : کارت زرد برای توماس لمار

دقیقه 66 : دیرار به جای برناردو سیلوا وارد میدان شد

دقیقه 69 : کارت زرد برای دیرار

دقیقه 78 : امباپه گل برای موناکو

دقیقه 81 : کارت زرد برای فابینیو

دقیقه 84 : کاگاوا گل برای دورتموند

آخرین به روزرسانی : 23:03