استقلال  2                                            پایان بازی                                           صبای قم  1


دقیقه 18 : امید ابراهیمی P گل برای استقلال

دقیقه 18 : کارت زرد برای حنیف عمران زاده

دقیقه 28 : کیوان امرایی گل برای صبا

دقیقه 58 : کارت زرد برای مهران امیری

دقیقه 59 : حقدوست به جای نورافکن وارد میدان شد

دقیقه 61 : کارت زرد دوم و اخراج حنیف عمران زاده

دقیقه 65 : میلاد ابطحی به جای احمد حسن زاده وارد میدان شد

دقیقه 74 : میلاد قربانی به جای برزای وارد میدان شد

دقیقه 80 : یعقوب کریمی به جای مگویان وارد میدان شد

دقیقه 82 : بایرامی به جای امرایی وارد میدان شد

دقیقه 86 : محمد بائوج رضایی به جای امید جهانبخش وارد میدان شد

دقیقه 87 : امید ابراهیمی گل برای استقلال

دقیقه 94 : کارت زرد برای رضا عنایتیآخرین به روزرسانی : 20:51