نتیجه تصویری برای بایرن مونیخ - اینتر


تیم های اینتر و بایرن مونیخ از ساعت 16:05 امروز به مصف هم رفتند که در این دیدار اینتر به برتری رسید.

ابتدا در دقیقه 8 ادر قفل دروازه بایرن را گشود.

سپس در دقیقه 30 بازهم ادر دروازه بایرنی ها را باز کرد.

در دقایق 33 و 46 و 69 کارلتو دست به تعویض زد.

در دقایق 50 ، 66 ، 84 ، 90 مربی اینتر تعویض انجام داد.