سپاهان  0                                                                                         پایان بازی                                                                                 پدیده  4


دقیقه 1 : مرادمند گل برای پدیده

دقیقه 25 : قاضی گل برای پدیده

دقیقه 53 : قاسمی نژاد گل برای پدیده

دقیقه 78 : خانزاده گل برای پدیده

فقط رویداد گل ثبت شده است

برای مشاهده گزارش زنده های امروز لیگ برتر به کانال تلگرام ما بپیوندید :

t.me/foutbali