رئال مادرید 2                                                                               پایان بازی                                                                     منچستریونایتد 1


دقیقه 24 : کاسیمیرو گل برای رئال مادرید

دقیقه 52 : ایسکو گل برای رئال مادرید

دقیقه 62 : لوکاکو کل برای یونایتد

فقط رویداد گل ثبت می شود.