صنعت نفت آبادان      2-2      ذوب آهن

سپاهان      0-0       سپیدرود

تراکتور سازی     2-0     سایپا

استقلال      0-2     پدیده