بامداد امروز و در دیگر بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آمریکای جنوبی دو تیم اروگوئه و آرژانتین به مصاف هم رفتند. قبل از بازی قرار شده بود که مسی و سوارز با پوشیدن پیراهن های 20 و 30 از میزبانی مشترک اروگوئه و آرژانتین در جام جهانی 2030 حمایت کنند. مسی و سوارز قبل از شروع بازی پیراهن های 20 و 30 را به تن کردند.


نتیجه تصویری برای پیراهن های 20 و 30 مسی و سوارز