نتیجه تصویری برای بارسا تاتنهام
پایان بازی
دقیقه 15 : مونیر ال حدادی گل برای بارسلونا
دقیقه 27 : آرتور گل دوم برای بارسا
دقیقه 34 : الکودو به جای سیسوکو وارد زمین شد
دقیقه 45 : 1 دقیقه زمان تلف شده
دقیقه 69 : کارت زرد برای مونچو
دقیقه 72 : گل برای تاتنهام توسط سونگ هیونگ مین
دقیقه 74 : انکودو گل برای تاتنهام
دقیقه 90 : 1 دقیقه وقت اضافه
تعویض های بارسا :
پرز به جای سوارز
پویگ به جای گومز
مونچو وارد زمین شد
پالنسیا به جای سمدو
رویز به جای مونیر ال حدادی
کوکورلا وارد زمین شد
مینگوزا وارد زمین شد
مالکوم وارد زمین شد
کولادو به جای سرجی روبرتو
بالو به جای پرز

تعویض های تاتنهام :
اسکیپ به جای یورنته
داوینسون سانچز به جای آموس
وروم به جای گازانیکا
گئورگیو به جای مورا
(تعداد تماشاچیان : بیش از 66000 نفر)

آمار نیمه اول
بارسا   تاتنهام
پاس :
315      243
درصد مالکیت :
56        44    
شوت :
9           2
خطا :
5           7
ضربات پنالتی
بارسلونا 5 : پالنسیا گل - رویز گل - مونچو گل - پویگ گل - مالکوم گل
تاتنهام  3 : هیونگ مین گل - بن دیویس گل - جرجیو گل نشد - داوینسون سانچز گل