نتیجه تصویری برای بارسلونا 2-4 رم

تیم فوتبال رم موفق شد امروز بازی 2-1 باخته را با 4-2 به نفع خود تغییر دهد و در آخرین بازی خود اولین برد خود را به دست آورد. تیم رم امروز تا اواخر بازی از ترکیب اول خود استفاده کرده بود.

رم

دقیقه 35 : الشراوی

دقیقه 78 : فلورنزی

دقیقه 83 : کریستیانته

دقیقه 85 : پروتی P

بارسلونا

دقیقه 6 : رافینیا

دقیقه 49 : مالکوم